Doe|Kunst bij Kunstgebouw

Doe|Kunst is een kunstprogramma met kant-en-klaar lesmateriaal dat zich uitstekend laat combineren met De Cultuur Loper. 

Hoe werkt Doe|Kunst?
Leerlingen van groep 1 tot en met 8 gaan zelf creatief aan de slag met een dans-, theater, muziek- of beeldende kunstproject in de klas. Ieder project begint met een inspirerende gastles.

Kwaliteit
De projecten van Doe|Kunst worden door Kunstgebouw ontwikkeld samen met kunstenaars, theatermakers en muzikanten uit heel Nederland. Leerkrachten adviseren Kunstgebouw zodat de projecten goed aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen. De projecten sluiten ook aan op de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie en de criteria van de overheid voor cultuureducatie met kwaliteit.

Kant-en-klare lessen
Doe|Kunst is een kunstprogramma met kant-en-klaar lesmateriaal. Ieder project start met een gastles. Bovendien zijn er leuke uitnodigende online doe-opdrachten voor leerlingen die goed passen in een weektaak. Het hele programma met educatief materiaal, online opdrachten en rooster staat op de site Doe|Kunst online. 

Leerlijn
De leerlingen ervaren de kunstenaar in zichzelf, telkens op een andere manier. Ze ontwikkelen hun creativiteit en ontdekken iets over zichzelf en de wereld om hen heen. Doe|Kunst vormt een prima bouwsteen voor een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs.

Prijs
Deelname aan Doe|Kunst is voor elke individuele school mogelijk. Elke school kan een keuze maken voor één of meerdere modules. U kunt kiezen voor de modules groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6, groep 7-8. Meedoen met de hele school kan natuurlijk ook!

Deelname aan Doe|Kunst kost € 8,75 per leerling.

Hierbij is inbegrepen:

  • alle begeleidende materialen
  • bij elke activiteit een gastles
  • het bezorgen en halen van de pakketten en projecten (pakketten worden eigendom van de school)

Het is ook mogelijk om een selectie uit het Doe|Kunst-programma te maken op titels.

Organisatie
In juni bespreek je met een medewerker van Kunstgebouw het Doe|Kunst-programma voor komend schooljaar. In de programmamap die je dan van ons ontvangt, staat wanneer Doe|Kunst voor de groepen op jouw school gepland is. Bij de map ontvangt je ook een poster met de programmering voor uw school. Je checkt de planning van de gastlessen. Na afloop evalueer je het programma met een medewerker van Kunstgebouw.

Voorbeelden
Onder Activiteiten zie je een aantal voorbeelden van projecten binnen Doe|Kunst. Voor het volledige programma kun je kijken op de website van Kunstgebouw.

Meedoen? 
Neem contact op met Kunstgebouw: primaironderwijs@kunstgebouw.nl, 015 215 45 10