Kijk|Kunst - Schilderen met licht

Kunstenaar Teun Hocks heeft in 2006 drie glas-in-lood ramen gemaakt voor de St. Joriskapel van de Grote Kerk te Dordrecht. Onderwerp zijn de Dordtse gilden. De voorwerpen op de gildenramen verwijzen naar de vele gilden waar de stad zijn rijkdom aan te danken had.

In de klas komt een lichtbak met een afbeelding van de drie ramen. Het zijn mooi belichte miniatuurramen. Leerlingen kunnen de ramen lezen als een hedendaags beeldverhaal over een stukje vaderlandse geschiedenis.

Tijdens de gastles bekijken de leerlingen de miniatuurramen met een vakdocent en leren meer te zien. Ze worden zich ervan bewust dat je niet alleen met woorden, maar ook met beelden veel kunt vertellen. De film met Teun Hocks laat het ontwikkelproces van de gildenramen zien en de toepassing van oude en nieuwe technieken. De vakdocent maakt een opzet met leerlingen om zelf een raamwerk te maken. Les 2 en 3 zijn verdiepende lessen die de leerkracht zelf geeft.
De leerlingen maken een groepskunstwerk, waarbij samenwerking en afstemming van groot belang zijn.

Dit project wordt aangeboden vanuit het programma Kijk|Kunst. Kijk|Kunst is een kunstprogramma met kant-en-klaar lesmateriaal. Bovendien zijn er leuke uitnodigende online doe-opdrachten voor leerlingen die goed passen in een weektaak. Het hele programma met educatief materiaal, online opdrachten en rooster staat op de site Kijk|Kunst online. Bent u geïnteresseerd in deelname? Neem dan contact op met Kunstgebouw: primaironderwijs@kunstgebouw.nl, 015 215 45 10.

Doelgroep
Groep 5-6