Landelijke monitor Cultuureducatie

ResearchNed en onderzoeksbureau Claudia de Graauw nodigen alle scholen in Nederland uit om deel te nemen aan de Landelijke monitor Cultuureducatie. Zo wordt de stand van zaken van cultuureducatie in het primair onderwijs in kaart gebracht.

In februari ontvangt uw school een online vragenlijst van ResearchNed en onderzoeksbureau Claudia de Graauw. Deze vragenlijst gaat naar alle basisscholen in Nederland. Het doel is in beeld te brengen hoe uw school ervoor staat op het gebied van cultuureducatie. Kunstgebouw wil u met klem vragen deze vragenlijst in te vullen. We adviseren u dat als directeur en cultuurcoördinator samen te doen. Vergeet daarbij vooral het BRIN-nummer niet in te vullen.


Het invullen van de vragenlijst is in zowel uw eigen als ons belang. Elke school krijgt namelijk van ResearchNed een bericht over de resultaten. Wij analyseren de cijfers voor de scholen in ons werkgebied in Zuid-Holland en kunnen de opvallende en relevatie conclusies met u delen.
We zetten deze in om onze diensten voor scholen verder te ontwikkelen. Over anderhalf jaar komt er een tweede meting zodat we voortgang kunnen meten en waar nodig kunnen bijstellen.

De vragenlijst is opgesteld in opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie en Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze peiling vervangt de voormalige monitor van Sardes. Voor vragen kunt u zich wenden tot Verolique Jacobse (015-2154525, verolique.jacobse@kunstgebouw.nl).

Gepubliceerd op 1 maart 2018