Voor scholen

Is uw school geïnteresseerd om deel te nemen aan De Cultuur Loper? Neem dan contact op met Kunstgebouw, door een e-mail te sturen naar academie@kunstgebouw.nl of te bellen met 015-2154515. Indien uw school onderdeel is van een regio waar de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 uitgevoerd wordt, kan De Cultuur Loper mogelijk (gedeeltelijk) worden gefinancierd vanuit deze regeling. Als in uw regio de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit niet van kracht is, dan kunt u op eigen kosten deelnemen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Kunstgebouw.