Het traject

In ongeveer twee jaar ontwikkelen scholen een eigen visie op cultuureducatie en hebben ze de deskundigheid in huis om hun ambities te realiseren. Passend bij deze ambities ontstaat een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma voor de leerlingen. 

De Cultuur Loper is een instrument om, afhankelijk van de wensen en ambities van de school, op maat mee aan de slag te gaan. Met De Cultuur Loper kies je je eigen richting en leg je de lat zo hoog als je zelf wilt. Een gemiddeld traject duurt twee jaar, maar ook dat is afhankelijk van de wensen die er zijn. Het traject bestaat uit 8 stappen:

  1. Intake: wat kunnen we van elkaar en van het traject verwachten?
  2. Assessment: waar staan we nu?
  3. Ambitiegesprek: waar willen we naartoe?
  4. Teambijeenkomst: hoe gaan we samen op pad?
  5. Scholingsactiviteiten: wat willen we zel leren?
  6. Meerjarenvisie: hoe vertalen we onze ambitie naar concrete gedragsindicatoren?
  7. Lijn aanbrengen: hoe brengen we opbouw en samenhang aan?
  8. Activiteitenoverzicht: met welke activiteiten ontwikkelen onze leerlingen zich als maker, deelnemer en publiek?

Meer over het traject

Deskundigheidsbevordering

Om optimaal gebruik te kunnen maken van De Cultuur Loper zet Kunstgebouw sterk in op deskundigheidsbevordering. Zo is er een uitgebreid scholingsaanbod en zijn er twee inhoudelijke pijlers ontwikkeld:

Competenties cultuureducatie

De competenties cultuureducatie kunst en erfgoed en bijbehorende gedragsindicatoren; Werken met de competenties Reflecterend, Creërend en Onderzoekend vermogen draagt bij aan het kunnen formuleren van de gewenste ontwikkelingen en resultaten bij de leerlingen. Tegelijkertijd biedt het scholen een hoge mate van vrijheid in het vormgeven van hun cultuurprogramma.

Domeinen cultuureducatie

De drie domeinen 1) In Huis, 2) Met de culturele omgeving en 3) Uit de grote wereld. De indeling van activiteiten in deze domeinen biedt inzicht in en een overzicht van de veelheid en diversiteit van cultuureducatie. Door een gevarieerd en samenhangend cultuureducatieprogramma samen te stellen - met activiteiten uit alle drie de domeinen - ontwikkelen de leerlingen zich als maker, deelnemer en publiek.

Foto's: Studio Noa Verhofstad, i.o.v. Kunstbalie