Coaches

Scholen die werken met De Cultuur Loper worden begeleid door lokale intermediairs. Kunstbalie en Erfgoed Brabant coachen de intermediairs en organiseren trainingen op maat.