Creativiteit een plek geven in uw onderwijs

Niemand zal ontkennen dat creativiteit belangrijk is, als daar naar gevraagd wordt. Maar waarom is het eigenlijk belangrijk? En wat heeft creativiteit met onderwijs te maken?

 

Inhoud inspiratiebijeenkomst
In het eerste deel van de bijeenkomst onderzoeken we waarom creativiteit eigenlijk belangrijk is en wat het met onderwijs te maken heeft. De kern van dat onderzoek is dat kinderen die nu op school zitten, de vorm-gevers van de toekomst zijn. Creativiteit is een van de essentiële vermogens die nodig zijn om in een voortdurend veranderende wereld mee te kunnen doen. Dit leidt tot een eigen formulering van wat creativiteit voor ons is.
De tweede vraag die in de bijeenkomst aan bod komt is de verbinding die u vanuit dat idee van creativiteit met uw onderwijs kunt maken. We verkennen daarvoor een aantal praktische tools.
Tenslotte gaan we na hoe deze tools ingezet kunnen worden om creativiteit met uw onderwijs te verbinden. Daarvoor kan gekozen worden tussen drie varianten: Creativiteit verbinden met taalonderwijs, met wereldoriëntatie of als apart vak op het rooster.

Opbrengst inspiratiebijeenkomst

  • Een gezamenlijke visie van het team op het belang van creativiteit
  • Een formulering van de betekenis van creativiteit in relatie met onderwijs
  • Concrete tools om creativiteit een plaats te geven in uw onderwijs  
  • Een gezamenlijke keuze over de manier waarop creativiteit in uw onderwijs kan worden geplaatst