Didactiek van een creatieve les

Cultuureducatie kan onderwijs meer diepgang, smaak en kwaliteit geven. Gemotiveerde leerkrachten en kunstvakdocenten weten (intuïtief) vaak wel wat het potentieel is van cultuureducatie, maar deze meerwaarde blijkt lastig te communiceren naar collega’s.

Cultuureducatie is nog steeds voor meerdere uitleg vatbaar. Voor de één is het uitsluitend het 'cultuuraanbod' en voor de ander het totale onderwijs 'want alles is immers cultuur'.

Inhoud inspiratiebijeenkomst
Deze inspirerende teamsessie is daarom opgebouwd rondom een denkkader voor cultuureducatie dat zich richt op het didactisch handelen. Het denkkader stelt een school in staat om gezamenlijk richting te geven aan cultuureducatie op de eigen school. Centraal staat de kracht van creativiteit. Het denkkader sluit aan bij de culturele competenties C-zicht en het leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie van de SLO.

Opbrengst inspiratiebijeenkomst
Aan het einde van deze bijeenkomst weet u hoe een school de kracht van creativiteit kan gebruiken om onderwijs boeiender te maken en ruimte te geven voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind.