Een methode kiezen: Moet je doen

In de methode Moet je doen Kunst & Cultuur komen vijf culturele disciplines aan bod: drama, dans, literatuur, audiovisuele vormgeving en cultureel erfgoed.

Inhoud inspiratiebijeenkomst
De projecten in de methode zijn ontworpen door vakdocenten. Zij brachten hun disciplines in de projecten samen onder overkoepelende thema’s en met eenzelfde didactische aanpak. De bijeenkomst wordt geleid door een medeauteur van de methode. U zult ervaren hoe elk willekeurig thema vanuit talloze invalshoeken benaderd kan worden en op even zoveel manieren creatief uitgewerkt.

Opbrengst inspiratiebijeenkomst
Na deze bijeenkomst hebben de deelnemers voldoende inzicht in de stappen van het creatief proces om die in de lessen te kunnen hanteren.
Ze hebben het overzicht over de projecten die de methode Moet je doen Kunst & Cultuur biedt. Ze begrijpen hoe de methode kunnen gebruiken om eigen leerlijnen kunst & cultuur te bepalen.