Hoe kijken naar kunst werkt

Centraal in deze bijeenkomst staat het essay Met andere ogen, geschreven in het kader van de leergang cultuuronderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Inhoud inspiratiebijeenkomst
Het gaat over de vraag wat de waarde is van receptieve kunsteducatie in het basisonderwijs. Het publiek wordt op interactieve wijze meegenomen in dit vraagstuk.

Opbrengst inspiratiebijeenkomst
De presentatie past goed in het huidige discours over hoe het onderwijs er in de toekomst uit moet zien. Denk aan het onderwijsadvies Onderwijs 2032 en 21e eeuwse vaardigheden.  De presentatie geeft handvatten voor het nadenken over een visieplan over cultuuronderwijs. Het geeft aanknopingspunten voor de inhoud van educatie of houvast bij het nadenken over welke kunstvormen geschikt zijn voor leerlingen en welke niet.