Kennismaken met Cultuur in de Spiegel

U maakt kennis met het theoretisch kader van Cultuur in de spiegel.

Inhoud inspiratiebijeenkomst
Met behulp van open vragen (CiS-quiz) denkt u na over wat cultuuronderwijs is en welke samenhang er is tussen verschillende vakken.

Opbrengst inspiratiebijeenkomst
Door een compacte uitleg over de inhoud van cultuuronderwijs in relatie tot de leerling krijgt u concrete handvatten om cultuuronderwijs te ontwerpen, te evalueren en uw keuzes te onderbouwen.

Cultuur in de Spiegel, naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs is een meerjarig onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en SLO in samenwerking met 14 scholen primair en voortgezet onderwijs. Het is in maart 2014 afgerond. Het onderzoek schept een kader van waaruit cultuuronderwijs ontworpen en onderbouwd kan worden.