Onderzoekend vermogen stimuleren: WAKKER

In een installatie hangen broden in de lucht, tikken wekkers een dwingende tijd, zien we pruttelende apparaten en rijdende broodplanken. Het team wordt wakker geschud, wat is cultuureducatie nou eigenlijk en wat is mijn bijdrage daaraan?
De groep krijgt de uitdaging om samen, binnen deze installatie een ontbijt te maken. Hoe ze dat doen? Dat is aan het team zelf, alles is er te vinden, op een onbekende, verrassende manier! Op deze ervaringsgerichte manier doorlopen de deelnemers op speelse wijze een creatief proces.

Inhoud inspiratiebijeenkomst
WAKKER is een inspiratiebijeenkomst voor leerkrachten, icc-ers en directeuren waarbij de culturele competentie het onderzoekend vermogen centraal staat. Wat is onderzoekend vermogen? Hoe onderzoekend ben ik zelf? Wat is het verschil tussen creativiteit en onderzoekend vermogen? Welke eigenschappen zijn nodig bij een onderzoekende houding en hoe zet je deze kennis en attitude in om het onderzoekend vermogen van  leerlingen te stimuleren? Hoe leidt een goed onderzoekend vermogen tot betere en aantoonbare opbrengsten. De competenties creeren en reflecteren komen als vanzelf ook aan bod en worden herkend en benoemd.
Naast het maken van een ontbijt worden andere ervaringsgerichte opdrachten gedaan die de deelnemer verdiept in de culturele competenties en inzicht geeft in zijn of haar eigen vaardigheden.
 
Opbrengst inspiratiebijeenkomst

  • Persoonlijk ervaren en bewust worden van onderzoekend vermogen.
  • Inzicht krijgen in hoe een goed onderzoekend vermogen betere opbrengsten oplevert bij kinderen.
  • Handvatten krijgen om onderzoekend vermogen van kinderen te stimuleren.
  • Weten wat een creatief proces inhoudt; competenties onderzoekend vermogen, creëren en reflecteren als geheel zien.