Repertoire voor een onderzoekende houding

Deze inspiratiebijeenkomst is bedoeld voor teams met de ambitie om weer of meer te gaan werken met verwondering, nieuwsgierigheid, ‘out of the box’-denken en andere aspecten van een onderzoekende houding van kinderen.

Inhoud inspiratiebijeenkomst
U krijgt toegang tot een didactische gereedschapskist vol inspirerende hulpmiddelen. Alle hulpmiddelen zijn voorzien van mooie onderwijsverhalen, ontleend aan de praktijk. In alle verhalen spelen verwondering, nieuwsgierigheid, creativiteit en andere aspecten van een onderzoekende houding een rol. Tijdens de bijeenkomst vertelt de trainer een verhaal waarin een leerkracht iets doet waardoor kinderen verwonderd raken, gretig worden, iets wíllen weten en in staat zijn iets te bedenken. Met deze vondst als uitgangspunt gaat u zelf ontwerpen. Hoe en wanneer past u dit toe in uw lessen?

Opbrengst inspiratiebijeenkomst
Een schatkist met didactische hulpmiddelen die een nieuwsgierige houding bij kinderen stimuleren en die u meteen kunt toepassen in uw eigen lessen.