Samen een cultuurvisie bakken

Met het hele team denkt u na over de kern van cultuuronderwijs. Vanuit persoonlijke ervaringen en motivatie maakt u een vertaalslag naar een basis voor een breed gedragen visie.

Inhoud inspiratiebijeenkomst
Tijdens deze inspiratiebijeenkomst verzamelen we de ingrediënten voor een goed gebakken cultuurvisie die het hele team lust. We beginnen met het terughalen van herinneringen aan bijzondere momenten tijdens cultuuronderwijs. Momenten die ontroeren, raken, blijdschap of verwondering oproepen. Wat gebeurde er precies bij de kinderen? Waardoor kwam dat? Wat leren ze daarvan?

Op basis van deze bijzondere momenten stellen we de ingrediënten vast waaruit de cultuurvisie van dit team kan bestaan. Daarbij gebruiken we de drie domeinen van cultuuronderwijs als hulpmiddel: Wat heeft onze school zelf in huis? Wat heeft onze culturele omgeving te bieden? Wat halen we uit de grote wereld van kunst en cultuur?

Opzet inspiratiebijeenkomst
 
  • Een inventarisatie van de belangrijkste ingrediënten van cultuuronderwijs
  • Inzicht in de drie domeinen van cultuuronderwijs en hoe deze een plek krijgen in uw visie
  • Draagvlak binnen het team voor cultuur
  • De ingrediënten voor een visie die prikkelt, inspireert en motiveert