Vakoverstijgend werken met een cultuurprogramma

Vakoverstijgend werken is een trend. Er is behoefte aan samenhang tussen cultuuronderwijs en andere vakken en leergebieden. Hoe verbindt u cultureel aanbod met het curriculum op school? Dat leert u tijdens deze inspiratiebijeenkomst.

Inhoud inspiratiebijeenkomst
De bijeenkomst start met een interactieve presentatie over manieren van vakoverstijgend werken. Om extern cultuuraanbod in uw onderwijs in te passen leert u de Cultuur|Connector gebruiken. De verbinding tussen cultuuronderwijs en het curriculum legt u door twee vragen te beantwoorden: Waar sluit dit cultuurproject bij aan? en Hoe pas ik het in? Zo krijgt cultuuronderwijs een logische plek binnen de school.

Opbrengst inspiratiebijeenkomst

  • U kunt de dialoog met de cultuuraanbieder concreet vorm en inhoud geven met de Cultuur|Connector.
  • U kunt cultuuronderwijs verbinden met andere vakken, thema’s en leergebieden.
  • U kunt cultuuronderwijs inpassen in uw onderwijspraktijk..