Visual Thinking Strategies: kennismaking

Visual Thinking Strategies (VTS) is een methode om naar kunst te kijken. Het geeft de leerkracht handvatten om een kort en open gesprek te voeren dat tóch gestructureerd is.

Het gaat om open en zonder oordeel kijken naar kunstwerken, luisteren naar en voortbouwen op elkaar. Het gesprek loopt volgens een vast patroon, waarbij de leerkracht de rol van een gespreksleider heeft. De aanpak nodigt uit tot verdieping en actieve deelname aan het gesprek. Iedereen, ongeacht leeftijd, intelligentie en (culturele) achtergrond, kan deelnemen aan een VTS-gesprek.

Inhoud inspiratiebijeenkomst
U krijgt een korte presentatie over de VTS-methode, de opzet van een VTS-gesprek en de mogelijke toepassingen binnen het onderwijs. U ervaart zelf een VTS-gesprek en reflectie daarop.

Opbrengst inspiratiebijeenkomst
U heeft kennisgemaakt met de VTS-methode waarmee u met leerlingen open en zonder oordeel naar kunst kunt kijken. De inspiratiebijeenkomst Visual Thinking Strategies: kennismaking is erkend door het Lerarenregister en levert 1 registeruur op.