Visual Thinking Strategies: kijken naar kunst

Visual Thinking Strategies (VTS) is een methode om naar kunst te kijken. Het geeft de leerkracht handvatten om een kort en open gesprek te voeren dat tóch gestructureerd is.

Het gaat om open en zonder oordeel kijken naar kunstwerken, luisteren naar en voortbouwen op elkaar. Het gesprek loopt volgens een vast patroon, waarbij de leerkracht de rol van een gespreksleider heeft. De aanpak nodigt uit tot verdieping en actieve deelname aan het gesprek. Iedereen, ongeacht leeftijd, intelligentie en (culturele) achtergrond, kan deelnemen aan een VTS-gesprek.

Inhoud inspiratiebijeenkomst
U krijgt een presentatie over de VTS-methode, de opzet van een VTS-gesprek en de mogelijke toepassingen binnen het onderwijs. U ervaart zelf een VTS-gesprek en reflectie daarop.

Opbrengst inspiratiebijeenkomst

  • U leert hoe u op een open manier met uw leerlingen naar kunst kunt kijken, zonder kennis van kunst.
  • U ontdekt hoe leuk het is om samen naar kunst te kijken en erover te praten.
  • U leert de (onbewuste) kennis en ervaring van uw leerlingen aan te spreken met kunst.
  • U leert een gesprek te leiden zonder de inhoud te bepalen.
  • U krijgt zicht op de relatie tussen VTS en Cultuur in de Spiegel.

VTS en Kunstgebouw
Kunstgebouw is enthousiast over de VTS-methode, omdat het leerlingen stimuleert een persoonlijke verbinding te leggen met een kunstwerk. Daarom past Kunstgebouw de methode toe bij de beeldende kunstprojecten binnen het programma Kijk|Kunst.

Info