Taal en Verbeelding

Taal is een kernvak in het onderwijs maar niet voor alle kinderen is taal ook een vak waar ze naar uitkijken. Hoe kun je de motivatie en betrokkenheid van alle kinderen stimuleren en vasthouden tijdens taalactiviteiten?

Werkvormen uit de kunsteducatie zijn daarvoor heel geschikt, zij doen een beroep op de betrokkenheid van kinderen en het plezier dat taal kan opleveren. Tussen het reguliere onderwijs en kunsteducatie liggen veel dwarsverbanden, zij kunnen elkaar enorm versterken. Welke creatieve werkvormen kun je als leerkracht gebruiken, ook in reguliere vakken als taal? Welke mogelijkheden biedt cultuureducatie voor het werken met taal?  En hoe werk je daarmee aan kerndoelen en referentieniveaus? En welke kansen om taal te ontwikkelen liggen er allemaal voor het grijpen als je vertelt, speelt, tekent en schrijft?

Inhoud inspiratiebijeenkomst
Tijdens deze inspiratiebijeenkomst maakt u kennis met praktische werkvormen van ‘de taalronde’ en werkvormen uit drama en/of beeldende vorming, die een brug vormen tussen kunsteducatie en het reguliere programma.  We reflecteren op de werkvormen, de achterliggende theorie en de mogelijkheden om deze manier van werken te ontwikkelen op de school.

In onze brede visie op taal ligt de focus op:

  • Gebruik maken van de eigen ervaringen van kinderen om taalontwikkeling te stimuleren.
  • Ontdekken en goed gebruiken van situaties, waarin taal zich kan ontwikkelen voor elk kind.
  • Integratie van kunst-educatieve taalwerkvormen en taal- en zaakvakonderwijs.
  • Kwaliteitsverbetering van de interactie.

Opbrengst inspiratiebijeenkomst

  • U kunt doelgericht kunsteducatieve taalwerkvormen inzetten binnen uw reguliere programma.
  • Groter bewustzijn ten aanzien van taalontwikkelkansen.
  • Groter bewustzijn over uw eigen rol en mogelijkheden in de interactie met kinderen.