Filosoferen met verhalen en gedichten

Filosoferen is zinvol, speels en uitdagend. Het daagt iedereen uit om dieper in te gaan op de eerste ideeën of vragen die opkomen bij het lezen van een verhaal of gedicht. Dat vergroot het leesplezier, draagt bij aan taalverwerving en opent deuren naar eigen schrijfplezier.

Inhoud inspiratiebijeenkomst
Na een korte uitleg over filosoferen en hoe een filosofisch gesprek verschilt van andere groepsgesprekken, gaat u praktisch aan de slag. U ervaart hoe het is om deel te nemen aan een filosofisch gesprek vanuit een verhaal of gedicht. Door reflectie op het proces en de gesprekstechnieken vergroot u uw inzichten over de benodigde vaardigheden voor het begeleiden van het filosoferen met uw groep. Aan de hand van praktijkvoorbeelden leert u welke verhalen en gedichten die zich goed lenen voor het filosoferen. Als laatste krijgt u een schrijfopdracht, waarmee duidelijk wordt hoe de stap naar zelf schrijven verloopt. U krijgt na afloop een hand-out met alle informatie en tips.

Opbrengst inspiratiebijeenkomst

  • U kent de basisprincipes van de methode filosoferen met verhalen en gedichten.
  • U heeft geleerd welke verhalen of gedichten zich lenen voor het filosoferen.
  • U weet hoe u een filosofisch gesprek naar aanleiding van een verhaal of gedicht kunt openen.
  • U heeft geleerd hoe u in een dergelijk gesprek kunt doorvragen.
  • U heeft geleerd hoe u leerlingen zelf kunt aanzetten tot schrijven op basis van het filosofiegesprek.