Cursus methode muziek kiezen

De laatste tijd zijn veel nieuwe methodes voor muziek op de markt gekomen. Om u te helpen bij het maken van een goede keuze die past bij uw school biedt Kunstgebouw u onafhankelijk advies, waarbij het team wordt betrokken.
Deze cursus kent een basisopzet van drie bijeenkomsten van ieder twee uur, waarbij de eerste bijeenkomst zal plaatsvinden met een afvaardiging van het team. Maatwerk wat betreft de inhoud en het aantal bijeenkomsten is mogelijk.

 

Inhoud cursus
1. Keuze methode – 1 bijeenkomst met een afvaardiging van het team
Met een afvaardiging van het team wordt besproken wat de wensen en mogelijkheden zijn voor muziek op de school. Aan de hand van een vragenlijst wordt geïnventariseerd wat er aan muziekonderwijs gedaan wordt. De beschikbare en geschikte muziekmethodes voor groep 1-8 worden gepresenteerd. Er wordt een keuze gemaakt welke methode  aan het team voorgelegd  zal worden. Een proefabonnement wordt aangeschaft of een zichtexemplaar. De afvaardiging van het team functioneert als aanspreekpunt gedurende het traject.

2. Introductie van de methode voor het team
In deze teambijeenkomst wordt de kennis over muziek opgehaald, wordt het waarom van muziekonderwijs nog eens belicht en wordt de gekozen methode geïntroduceerd. Iedereen wordt ‘over de drempel’ geholpen om een start in de klas te kunnen maken. Na deze bijeenkomst geven alle leden van het team een aantal afgesproken lessen uit de methode. Daarbij kunnen ze elkaar coachen (collegiale consultatie) of extra coaching krijgen in de klas.

3. Definitieve keuze
Tijdens deze bijeenkomst evalueert het team de ervaringen tot nu toe en maakt het team een definitieve keuze. Er worden afspraken gemaakt over het toekomstige gebruik van de methode: de frequentie van de lessen, de keuze van de lessen, de omgang met en het beheer van de instrumenten en het gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Ook wordt bekeken of aanvullende teamscholing of coaching in de klas nodig is. Dit kan worden verzorgd door de uitgeverij van de betreffende methode.* Indien de gekozen methode geen invoeringstraject aanbiedt, kan Kunstgebouw u ondersteunen bij de verdere invoering van de methode met teamtrainingen op de vijf domeinen van het vak muziek (luisteren, spelen, zingen, noteren en bewegen) en individuele coaching in de klas. Zie hiervoor ook de cursus Methode muziek invoeren.

* Kunstgebouw werkt voor de invoering van de methodes 123Zing en Eigen-wijs Digitaal samen met 123Zing en Stichting Eigenwijs Trainingen.

Opbrengst cursus
Een goed gefundeerde keuze voor een methode muziek die past bij het team en de school.

De cursus Methode muziek kiezen is erkend door het Lerarenregister. Het succesvol afronden levert de leerkracht 9 registeruren op.