Cursus methode muziek invoeren

Als u in de cursus Methode muziek kiezen heeft gekozen voor de invoering van een methode, en de betreffende uitgeverij geen invoeringstraject aanbiedt, kan Kunstgebouw u ondersteunen bij de verdere invoering van de methode. Dit kan bijvoorbeeld met teamtrainingen op de vijf domeinen van het vak muziek (luisteren, spelen, zingen, noteren en bewegen) of met individuele coaching in de klas.
 

Mogelijke inhoud cursus
1. Verdiepingstraining muziek voor het team*
In deze bijeenkomst(-en) wordt dieper ingegaan op een bepaald aspect van de didactiek van de muziekles en wordt de deskundigheid van het team vergroot. Bijvoorbeeld op het gebied van zingen, spelen, luisteren, bewegen of noteren van muziek. Dit gebeurt aan de hand van de gekozen methode.

2. Individuele coaching in de klas
Met individuele coaching in de klas krijgt u persoonlijk begeleiding bij het geven van muziekles. De coach komt in de klas en kan (een onderdeel van) de les samen met de leerkracht verzorgen, de leerkracht observeren en tips geven over een tevoren vastgesteld leerdoel. Voordat de coach van start gaat, is er een gesprek met de leerkracht waarin de werkwijze en doelen besproken worden. De tijdsindeling is: vooraf afstemming over leerdoelen (30 tot 45 minuten), les, nabespreken (15 minuten). Bij meerdere sessies ontstaat er een leereffect.

* Kunstgebouw werkt voor de invoering van de methodes 123Zing en Eigen-wijs Digitaal samen met 123Zing en Stichting Eigenwijs Trainingen.

Opbrengst cursus
Een succesvolle invoering van de nieuwe methode muziek.

De cursus Methode muziek invoeren is erkend door het Lerarenregister. Het succesvol afronden levert de leerkracht 8 registeruren op.