Cursus beeldende methode kiezen en invoeren

Betrek het hele team bij de keuze van uw methode beeldende vorming en voer deze succesvol in. De cursusleider presenteert diverse methodes zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

Inhoud cursus

 

1. Keuze methode – 1 bijeenkomst met een afvaardiging van het team
De beschikbare beeldende methoden worden gepresenteerd aan een afvaardiging van het team. De afvaardiging kiest één of twee methoden uit.

2. Implementatie – 3 teambijeenkomsten
Eén of twee van de methoden worden onderwerp van een eerste kritische teambijeenkomst bij u op school, onder leiding van de cursusleider. De leden van het team bepalen samen de keuze van de methode.
Alle leden van het team geven een afgesproken aantal lessen uit de methode. De resultaten, mogelijke problemen en varianten worden besproken in de tweede teambijeenkomst. Tijdens de derde bijeenkomst maakt het team tot slot afspraken over het toekomstige gebruik van de methode: de hoeveelheid lessen, de keuze van lessen, omgang met en beheer van de materialen et cetera.

 

Opbrengst cursus
Het hele team staat achter de keuze voor de methode beeldende vorming en kan dankzij concrete afspraken meteen aan de slag.