Verdiepingscursus voor ICC'ers

Kunstgebouw biedt samen met Inholland Academy vier bijeenkomsten aan voor interne cultuurcoördinatoren (ICC’ers) die behoefte voelen (nog) meer te weten over cultuuronderwijs.

Inhoud cursus

 

Tijdens de Verdiepingscursus ICC komen verschillende actuele onderwerpen aan de orde, zoals creativiteitsontwikkeling en vakintegratie. De eerste bijeenkomst gaat over verandermanagement. Bekeken wordt wat een verandering op het gebied van cultuuronderwijs teweeg kan brengen op uw school en bij uw collega’s. Dit veranderproces wordt door middel van de theorie ‘systemisch transitiemanagement’ inzichtelijk gemaakt en dat blijkt vaak een ware eyeopener.

De input die tijdens de Verdiepingscursus ICC gegeven wordt, biedt mogelijkheden om het cultuurplan van de school te actualiseren. Het bijstellen en kritisch beschouwen van het beleidsplan komt in elke bijeenkomst aan de orde. Om zoveel mogelijk uit de cursus te kunnen halen, formuleert u aan het begin een opdracht voor uzelf, gericht op wat u op school zou willen veranderen of vernieuwen. Deze opdracht zal als rode draad door de bijeenkomsten heen lopen.

 

 
Programma
Bijeenkomst 1: Verandering begint bij de opdracht
Bijeenkomst 2: Cultuuronderwijs, wat is het goede
Bijeenkomst 3: Creativiteitsontwikkeling
Bijeenkomst 4: Doelen, kwaliteit en samenhang van cultuuronderwijs 

Opbrengst opleiding
De Verdiepingscursus ICC levert u en uw school het volgende op:
  • Actuele kennis van en inzicht in cultuuronderwijs.
  • Bouwstenen om het cultuurplan te actualiseren.
  • Kennis van kernbegrippen uit verandermanagement en deze kennis toepassen op de eigen schoolsituatie.
  • Een bredere kijk op Cultuur in de Spiegel en de mogelijkheden die dit theoretisch kader kan bieden voor het onderwijs op de eigen school.
  • Meer kennis van creativiteit in relatie tot kunst-, cultuuronderwijs en het brede onderwijs en daarbij een aantal handvatten om creativiteitsontwikkeling een rol te laten spelen bij het onderwijs.
  • Het leren beargumenteren wat de waarde van cultuuronderwijs is en wat de leerdoelen zijn om na te streven met kunst- en/ of cultuuronderwijs op de eigen school.
  • Handvatten om cultuuronderwijs in samenhang aan te bieden en in te bedden in het overige onderwijs.
  • Uitwisselen van ervaringen met andere cursisten.
Certificering
Het ICC-certificaat geeft leerkrachten in het basisonderwijs toegang tot de post-hbo opleiding Cultuurbegeleider. Een aantal lessen van de Verdiepingscursus ICC overlappen met de post-hbo opleiding Cultuurbegeleider. Daarom kunt u na afronding van de Verdiepingscursus ICC een aantal lessen vrijstelling aanvragen voor de post-hbo opleiding Cultuurbegeleider.