Scholing voor cultuuraanbieders

Naar het totale aanbod

Voor cultuuraanbieders biedt Kunstgebouw een klein aantal cursussen en bijeenkomsten die bijdragen aan de verbinding tussen cultuuraanbieders en het onderwijs. Heb jij als aanbieder een andere vraag? Neem dan contact op met de Kunstgebouw|Academie, dan gaan we samen met jou op zoek naar een passend antwoord.

Kunstbalie en Erfgoed Brabant ondersteunen het onderwijs en het culturele veld bij het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie.

Daarvoor bieden wij scholing onderverdeeld in drie thema’s:

  • samenhang in het curriculum
  • vakspecifieke kennis en didactiek
  • samenwerken in cultuureducatie.


Het kenmerk van het scholingsaanbod van Kunstbalie is de praktijkgerichte aanpak. De vraag en ambitie van het onderwijs zijn leidend bij het ontwikkelen van trainingen. Alle trainers werken direct samen met scholen en culturele instellingen om de deskundigheidsbevordering zo concreet mogelijk aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk. Ook cultuuraanbieders, educatief medewerkers van instellingen voor kunst en erfgoed, kinderopvangorganisaties, combinatiefunctionarissen, intermediairs of gemeenteambtenaren kunnen zich aanmelden.


Zo werkt het:

  • Als je als school een teamtraining wilt aanvragen, doe je dit via de aanmeldknop bij de scholing of de trainer op deze website
  • Hierna ontvangt de  school een bevestigingsmail met de gegevens van de trainer(s). De intermediair wordt hiervan ook direct op de hoogte gesteld.
  • Naar aanleiding van een intake met de trainer wordt een inhoudelijke offerte opgesteld tussen trainer en de school.
  • De school stuurt deze offerte uiterlijk 10 dagen van te voren naar info@decultuurloper.nl ter goedkeuring
  • Na goedkeuring kan de scholing plaatsvinden
  • De school zal een factuur ontvangen van Kunstbalie voor 25% van de kosten
  • Kunstbalie verzorgt de evaluatie in de vorm van een online vragenlijst en een telefonisch gesprek


Let op!

Voor alle scholing wordt een bijdrage gevraagd van 25%. 

Je leest hier alles over de kosten van de training en je eigen bijdrage.

Meer informatie over scholing:

Manifest 'Scholing binnen De Cultuur Loper: Groter effect door duidelijke rolverdeling'

Het manifest ‘Scholing binnen de Cultuur Loper’ zet de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen duidelijk op een rij. Dit moet zorgen voor meer samenhang én een groter effect binnen de scholingstrajecten van De Cultuur Loper. Met een krabbel onder het document verbinden trainers zich aan een ontwikkelingsgerichte werkwijze richting ICC’ers, intermediairs, schoolleiders, leerkrachten, cultuuraanbieders en coaches van Kunstbalie. Het manifest is hier te lezen.