IndicaTORENspel

Met De Cultuur Loper werken scholen aan de kwaliteit van hun cultuureducatie. Het indicaTORENspel geeft het team hier handvaten bij.